Înscrie-te și ai premii garantate!

Regulament – Campania OPPO – 4 ani plan de protectie

REGULAMENT OFICIAL

Campanie Promotionala cu Premii “PROTECTIA BATERIEI OPPO Reno11 F 5G”

Perioada: 10.04.2024 – 09.05.2024

 Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a tombolei initiate de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATOR

 • Organizatorul Campaniei Promotionale “PROTECTIA BATERIEI OPPO Reno11 F 5G” (denumita în cele ce urmeaza „Tombola” sau “Campania”) este Green Leaves Technical SRL, distribuitor unic autorizat al OPPO pe teritoriul Romaniei, avand sediul social în Bulevardul DIMITRIE POMPEI, nr. 9-9A, Etaj 2, 020337, Bucuresti, Judet Sector 2, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11444/2019, codul de înregistrare fiscala RO41578541, contul bancar numarul RO93BREL002002331340100 deschis la Libra Bank Romania, procesator de date cu caracter personal conform cu reglementarile legale actuale, reprezentata legal de Yang Shaohua in calitate de Administrator (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Campania se desfasoara cu sprijinul Societatii AI WEB PARTNERS S.R.L., o societate înfiinţată în conformitate cu legislaţia în vigoare din Romania, cu sediul social in Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, Nr.

211D, Sector 1, Mun. Bucureşti, Tara: Romania, înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numărul J40/4976/2022, CUI RO45806448, cont bancar RON RO24INGB0000999912392520 deschis la Banca ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Baneasa, Bucuresti, reprezentată legal de Dl. Dogeanu Silviu-Andrei, în calitate de Administrator, (denumita in continuare ,,Agentia de publicitate/ Agentia”); Agentia de publicitate va actiona strict sub indrumarile Organizatorului, acesta din urma fiind direct raspunzator pentru indrumarile pretinse.

1.3 Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

 1.4 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant/ participant pe site-ul campaniaoppo.ro la sectiunea “Regulament campanii, 4 Ani – Plan de protectie baterie Reno11F 5G

 1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul cadoului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei, campaniaoppo.ro la sectiunea “Regulament campanii, 4 Ani – Plan de protectie baterie Reno11F 5G”

1.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 SECTIUNEA 2- LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul partenerilor OPPO Romania.

2.2 Partenerii Green Leaves Technical SRL, participanti in campanie, sunt dupa cum urmeaza:

 1. Altex Romania S.R.L.;
 2. DIGI (RCS&RDS S.A.);
 3. EMAG (Dante International S.A.);
 4. Flanco Retail S.A.;
 5. Orange Romania S.A. (si dealerii autorizati);
 6. Vodafone Romania S.A. (si dealerii autorizati).
 7. oppostore.ro (AI WEB PARTNERS S.R.L.)

 SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania va fi organizata in urmatoarele etape:

 • 10.04.2024 – 09.05.2024, ora 23:59 – etapa de achizitie a produselor participante de la partenerii mentionati in prezentul regulament, dovada achizitiei facandu-se cu data mentionata pe factura de achizitie ce va face parte din procesul de validare al castigatorilor;
 • 10.04.2024 – 14.05.2024, ora 23:59 – etapa de inscriere in campanie pentru achizitiile efectuate in perioada 10.04.2024 – 09.05.2024, ora 23:59;

Dupa incetarea Campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta.

 SECTIUNEA 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii,  fiind denumita in continuare “participantul”:

 1. Are domiciliul sau resedinta in Romania;
 2. A implinit varsta de 18 ani, ceea ce ii confera dreptul de participare. Pentru mai multa claritate, participantul trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti in ziua in care achizitioneaza produsul;
 3. Factura de achizitie a produsului participant in campanie a fost intocmita pe numele persoanei fizice inscrisa in campanie si a fost emisa in intervalul 04.2024 – 09.05.2024.

4.2. Prin exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament oficial, angajatii si colaboratorii Organizatorului, angajatii si/sau colaboratorii Partenerilor si/sau subcontractantilor acesteia, ori angajatii sau colaboratorii oricaror altor Entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

4.3. In cazul in care participantul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

 SECTIUNEA 5 – MECANISMUL, PREMIILE TOMBOLEI, DEFINITII, TERMENI

5.1. Toti Participantii se pot inscrie la campanie daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

5.1.1. Achizitioneaza in perioada 10.04.2024 – 09.05.2024, un telefon OPPO Reno11 F 5G din magazinele fizice sau online ale partenerilor Green Leaves Technical SRL, participanti in campanie, mentionati in SECTIUNEA 2, punctul 2.2 din prezentul REGULAMENT

5.1.2. Se inscriu pe web site-ul campaniei la adresa campaniaoppo.ro sau www.oppostore.ro/campania-oppo/ la sectiunea “Formular participare”, in intervalul 10.04.2024 – 14.05.2024, ora 23:59 unde vor trebui sa furnizeze urmatoarele date:

 1. Nume;
 2. Prenume;
 3. Numar de telefon;
 4. Adresa de email;
 5. Oras;
 6. Adresa postala de corespondenta;
 7. Retea achizitie;
 8. IMEI Telefon achizitionat;
 9. Factura de achizitie a produsului participant.

5.1.3. Dupa data incheierii campaniei, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a conferi cadouri, Organizatorul si Agentia nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei.

5.2. Persoanele desemnate castigatoare conform prezentului Regulament sunt in drept sa primeasca premiile daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. accepta premiile;
 2. sunt identificate conform procesului de validare, au 18 ani impliniti in ziua in care achizitioneaza produsul participant si au domiciliul sau rezidenta in Romania;

5.2.1. La solicitarea Organizatorului, dau o declaratie pe propria raspundere ca nu fac parte din categoria persoanelor pentru care Regulamentul interzice participarea (este obligatorie doar la solicitarea expresa a Organizatorului).

5.3 In aceasta Tombola se vor acorda urmatoarele premii si categorii de premii:

 1. Premii garantate:
  1. Un (1) plan de Patru (4) ani de protecție a bateriei – În vigoare de la 0:00 a.m. la data activării dispozitivului și expiră la ora 24:00 a.m. în ziua corespunzătoare după patru ani de la data activării. Poate fi folosit o singură dată. Premiul se confirma dupa validarea Participantului si a documentelor transmise in momentul inscrierii in Campanie; Premiul este valabil pentru produsul OPPO Reno11 F 5G inscris in Campanie si al carui IMEI a fost inregistrat; Numarul de premii nu este limitat; Acest plan de protecție a bateriei se aplică pentru OPPO Reno11 F 5G care este achiziționat de la partenerul de vânzare autorizat OPPO în perioada promoției. În termen de patru ani de la activarea dispozitivului, in primii doi ani se aplica politica standard de garantie comerciala, pentru urmatorii doi ani bateria poate fi înlocuită o singura data, gratis, dacă capacitatea bateriei scade sub 80% din capacitatea maximă inițială.
  2. Un (1) Incarcator OPPO SuperVOOC 67W; Premiul se confirma dupa validarea Participantului si a documentelor transmise in momentul inscrierii in Campanie; Numarul de premii este limitat la 500 buc.
 2. Premii oferite prin mecanismul de Tombola (tragere la sorti); 4 premii:

1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 1, la meciul Belgia – Romania, Sambata 22.06.2024, Belgia, Cologne;

1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 1, la meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;

1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 2, la meciul meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;

1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 2, la meciul meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;

Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 86.995 lei (valoare bruta).

5.4 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunile 4.1, 4.2, 5.1 si 5.2 sunt automat castigatoare ale premiilor descrise la SECTIUNEA 5/5.3/a/i si ii; si respectiv inscrise in Tombola pentru castigarea premiilor oferite si mentionate la SECTIUNEA 5/5.3/b din prezentul Regulament;

5.5 Un participant se poate inscrie in Campanie cu mai multe telefoane OPPO Reno11 F 5G participante conform prezentului Regulament si va avea atatea sanse in tragerea la sorti, cate IMEI-uri unice si valide inscrise in campanie.

 5.6 Un participant poate castiga mai multe premii garantate si un singur premiu oferit prin tragerea la sorti (Tombola).

5.7 Validarea castigatorilor premiilor GARANTATE se va face de catre “Agentie” in perioada 15.05.2024-22.05.2024; Toti participantii validati ca fiind castigatori ai premiilor garantate vor intra automat in tragerea la sorti pentru premiile oferite in cadrul Tombolei.

 5.8 Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorului se vor organiza la punctul de lucru al Societatii AI WEB PARTNERS S.R.L. sau la sediul Notarului Public care va fi prezent la extragere. Extragerea se va realiza prin intermediul unui software care va desemna in mod aleator castigatorul si rezervele. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

 • Un (1) castigator pentru 1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 1, la meciul Belgia – Romania, Sambata 22.06.2024, Belgia, Cologne;
 • Un (1) castigator pentru 1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 1, la meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;
 • Un (1) castigator pentru 1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 2, la meciul meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;
 • Un (1) castigator pentru 1 premiu constand in 2 bilete, Categoria 2, la meciul meciul Slovacia – Romania, Miercuri 26.06.2024, Frankfurt, Germania;
 • Cate 3 rezerve pentru fiecare castigator in parte.

5.8.1 Rezultatele extragerii vor fi consemnate intr-un proces verbal, certificat de catre un notar public, care va fi prezent la extragere. Extragerea castigatorilor Tombolei va avea loc in perioada 23.05.2024 – 24.05.2024.

 5.9 Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori ai Tombolei vor fi contactati telefonic de catre Agentia de publicitate.

5.10 Potentialii castigatori vor fi contactati in zile lucratoare, prin apel telefonic, la numarul de telefon furnizat de catre participant in momentul inscrierii in tombola, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de catre un reprezentant al Societatii AI WEB PARTNERS S.R.L. de 3 ori in maximum 2 zile lucratoare de la data extragerii; In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari de contactare telefonica se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.

5.11 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Agentiei de publicitate, in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice pot fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare al castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
 2. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de domiciliu, adresa de email, CNP;
 3. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele dupa incheierea apelului;
 4. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 2 zile lucratoare printr-un email trimis de catre Agentia de publicitate pe adresa de email a Castigatorului furnizata in momentul inscrierii in Tombola;
 5. Castigatorul are obligatia de a raspunde la email cu confirmarea de acceptare a premiului si a conditiilor prezentului regulament in maxim 2 zile lucratoare de la data primirii email-ului din partea Agentiei de publicitate cu textul “Sunt de acord cu acceptarea premiului oferit in cadrul Tombolei “PROTECTIA BATERIEI OPPO Reno11 F 5G” si ma oblig sa indeplinesc toate conditiile conform Regulamentului Oficial al Tombolei pentru revendicarea si consumarea premiului”.
 6. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
 7. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare si acceptare a premiului, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a extragerii. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea cronologica a extragerii si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
 8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie (minim 50 de inscrieri).
 9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica factura de achizitie impreuna cu partenerul care a emis factura de achizitie.

 5.12 Premiile vor fi livrate castigatorilor de catre Agentia de Publicitate (direct sau prin Subcontractori – Firme de curierat) pana cel tarziu la data de 31.05.2024;

5.13 Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri, sume in bani ori servicii.

5.14 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantul declarat castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

5.15 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

 1. a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
 2. b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului sau contravaloarea acestuia.

5.16 In aceasta Campanie Promotionala, Agentia de Publicitate are urmatoarele responsabilitati (direct sau prin subcontractanti):

 1. autentificarea regulamentului Campaniei Promotionale;
 2. validarea participantilor inscrisi in Campanie
 3. organizarea tragerii la sorti;
 4. contactarea, validarea castigatorilor si colectarea informatiilor necesare pentru livrarea premiilor;
 5. livrarea premiilor catre castigatori;
 6. stergerea informatiilor colectate in scopul desfasurarii acestei Campanii Promotionale pana la data de 30.06.2025.
  • Persoanele desemnate castigatoare au urmatoarele obligatii:
 7. Sa accepte termenii si conditiile prezentului Regulament;
 8. Sa fie prezenta la adresa comunicata pentru livrarea premiilor fizice in momentul in care curierul soseste pentru predarea coletului. In caz contrar, se va mai incerca maxim inca o livrare. Daca dupa primele 2 incercari de livrare prin intermediul serviciului de curierat rapid, destinatarul nu este gasit la adresa transmisa de catre castigator, se va considera ca premiul nu este acceptat iar destinatarul va fi exclus automat din lista de castigatori pentru premiul oferit in format fizic.
 9. Sa nu solicite agentiei sau organizatorului servicii aditionale pentru premiul castigat.

5.18 Agentia de publicitate si Organizatorul campaniei nu sunt raspunzatori pentru:

 1. Deteriorarea premiilor oferite in format fizic in timpul transportului catre destinatar, prin intermediul serviciului de curierat rapid;
 2. Corectitudinea datelor furnizate de catre participant in momentul inscrierii in Campanie, inclusiv adresa de corespondenta;
 3. Imposibilitatea castigatorilor biletelor la meciurile EURO2024 de a participa la evenimentul pentru care a castigat biletul;
 4. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, emise la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe baza carora s-au efectuat inscrieri valide in Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor fiscale ale Produselor Participante, ce contin datele de identificare inscrise in Campanie, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda Cadoul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;
 5. Pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la aceasta Campanie (internet, telefonie, curent electric etc.);
 6. Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in formularul de inscriere in Campanie contin erori, sunt incomplete si /sau apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia;
 7. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un participant comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia Cadoului;
 8. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia;
 9. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti;
 10. Organizatorul si Agentia nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei.

5.19 Definitii termeni

 1. Factura fiscala: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta factura fiscala emisa la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant, conform Regulamentului Oficial al Campaniei. Facturile fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, participantii sunt obligati sa pastreze in original si nedeteriorata factura fiscala (format fizic sau electronic) in baza caruia s-au inscris in Campanie, conform prezentului Regulament Oficial si sa o prezinte reprezentantului Organizatorului pentru a indeplini procedura de validare, conform Regulamentului Oficial al Campaniei.
 2. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie, conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in Campanie prin numarul de telefon/email folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.
 3. Website campanie: campaniaoppo.ro
 4. IMEI: este acronimul pentru International Mobile Equipment Identity (Identitatea Internațională a Echipamentului Mobil); IMEI-ul telefonului se prezintă sub forma unei înșiruiri de 15 cifre

5.20. Modalitatea de acordare/inmanare a premiilor:

 1. Un (1) plan de Patru (4) ani de protecție a bateriei pentru OPPO Reno11 F 5G – premiul este oferit in format electronic in baza unui e-mail trimis catre castigator ce contine confirmarea inregistrarii in programul de 4 ani de protectie a bateriei pentru OPPO Reno11 F 5G. Serviciul este asigurat de catre partenerul oficial de service ESD ROM (ELECTRONICS SUPORT DIVISION SRL)
 2. Incarcator OPPO SuperVOOC 67W – premiul este oferit in format fizic prin intermediul serviciului de curierat rapid comunicat catre Participant in momentul inscrierii in Campania Promotionala. Garantia premiului este asigurata de catre partenerul oficial de service ESD ROM (ELECTRONICS SUPORT DIVISION SRL), in baza facturii de achiziție a telefonului Reno11 F 5G din perioada Campaniei
 3. Premiile Tombolei (bilete la meciurile de fotbal) – se vor oferi in format electronic prin intermediul serviciului de email.

5.21 Dupa livrarea premiilor mentionate in prezentul regulament, atat Organizatorului cat si Agentiei nu le mai revin niciun fel de obligatii asupra premiilor livrate precum ar fi si fara a se limita la: garantia produselor oferite ca premii, functionalitatea acestora, etc.)

SECTIUNEA 6 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa plateasca din suma bruta a premiului impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

6.3 Prin simpla participare la tombola, castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 SECTIUNEA 7 – LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 SECTIUNEA 8 – SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI

8.1. Campania va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 SECTIUNEA 9 – CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Activitatea de prelucrare date cu caracter personal efectuata de catre Organizator si de catre partenerii descrisi la punctul 1.2 de mai sus pentru organizarea acestei Tombole are in vedere indeplinirea urmatoarelor scopuri si este bazata pe urmatoarele temeiuri de prelucrare:

(i) preluarea si administrarea datelor cu caracter personal descrise la punctul 9.2 de mai jos pentru extragerea, identificarea si validarea castigatorilor, atribuirea si daca este cazul transmiterea premiilor in vederea executarii contractului la care Organizatorul si fiecare din Participanti sunt parte prin inscrierea in prezenta Tombola;

(ii) indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, inclusiv din perspectiva gestionare obligatii fiscale, daca e cazul, precum si pastrarea de evidente aferente acestei

Tombole in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin Agentiei de publicitate in calitate de Organizator

9.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 9.1 sunt: numele, prenumele, e-mailul, telefonul, adresa de corespondenta, seria si numarul cartii de identitate si/sau a pasaportului si CNP-ul; Fiind vorba de o campanie publicitara, numele castigatorilor si castigurile acordate vor fi publicate pe site-ul Organizatorului campaniaoppo.ro,  conform OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie, dar refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la campanie sau a castigarii premiilor.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia:

 1. a) cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare;

 si/sau

 1. b) persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole si mentionate la punctul 1.2 de mai sus.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului.

 9.6 Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Organizator, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

DESCARCĂ REGULAMENT – PDF